Biuro wyceny MPV funkcjonuje na dolnośląskim rynku nieruchomości od 2012 roku, oferując usługi z zakresu wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa i analizy rynku. Nasze doświadczenie budowaliśmy nie tylko w praktyce ale także w teorii biorąc udział w szkoleniach m.in. z zakresu ustaw regulujących rynek nieruchomości, wyceny nieruchomości do celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, szkoleniu na biegłego sądowego.

Nasze biuro oferuje usługi w zakresie szacowania wartości:

 • Nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, użytkowe),
 • Nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługowymi, biurowymi, produkcyjno- magazynowymi, garażami czy budowlami,
 • Nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
 • Grunty o przeznaczeniu pod zabudowę - mieszkaniową, usługową, produkcyjną
 • Grunty rolne
 • Grunty leśne
 • Ograniczonych praw rzeczowych takich jak spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, służebności gruntowe, osobiste, przesyłu,
 • Nieruchomości leśnych, gospodarstw rolnych, nieruchomości zabytkowych.
 • Wyceny realizujemy do celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, do celu sprzedaży, do celu ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, do celu postępowania spadkowego, podziału majątku, odszkodowań i innych celów prawnych.

 • Zachęcamy także do skorzystania z naszych usług w zakresie doradztwa i analizy rynku nieruchomości.

  Zapraszamy do kontaktu